Cardiff Metropolitan University

Addysg Grefyddol (TAR Uwchradd)

目前無訪談行程

排名: 87 (TCUG)

地點: -

網站: https://www.cardiffmet.ac.uk/Pages/home.aspx

修讀方式 full-time

學位: Certificate

開課日期: 2021/09/06

課程長度: 12 months

國際學生學費: £10000


Cardiff Metropolitan University campus video

Cardiff Metropolitan University 環境多元豐富,讓每個學生都能找到屬於自己的一個小角落,發展屬於自己的專長與潛能。如果您對這間學校有興趣,歡迎來找我們的顧問聊聊!

想知道該校的學長姐錄取成績嗎?立即註冊會員!

排名及學生反饋

87

The Complete University Guide
77

UKEAS Ranking

Cardiff Metropolitan University 綜合評比:

課程介紹

Cardiff Metropolitan University has opted into the TEF and received a Silver award.

TAR Uwchradd Addysg Grefyddol 3CLROs ydych yn berson graddedig sy'n awchu i astudio eich pwnc arbenigol ac sydd ag awydd i ysbrydoli pobl ifanc, dyma'r cwrs i chi! Cwrs un flwyddyn yw rhaglen TAR Addysg Uwchradd a fydd yn arwain at ddyfarniad Statws Athro Cymwysedig (SAC). Nod y cwrs yw paratoi athrawon dan hyfforddiant i fod yn ymarferwyr medrus, hyderus ac arloesol sy'n gallu adfyfyrio'n feirniadol ac sy'n ymrwymedig i ddysgu proffesiynol gydol oes ac i addysg pobl ifanc.

申請條件

入學條件

Gofynion TGAU: TGAU (neu gyfwerth) mewn Saesneg Iaith, Llenyddiaeth Saesneg, Cymraeg Iaith (iaith gyntaf) neu Lenyddiaeth Gymraeg a Mathemateg ar radd B neu'n uwch (gradd 5 neu'n uwch ar gyfer ymgeiswyr sydd â'r TGAU newydd yn Lloegr). Lle bo cymhwyster cyfwerth a gradd B/gradd 5** mewn Llenyddiaeth Saesneg neu Lenyddiaeth Gymraeg yn cael ei gyflawni, rhaid cyflawni o leiaf gradd C/gradd 4** yn yr arholiad TGAU cyfatebol mewn Saesneg neu Gymraeg (iaith gyntaf) Caiff ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd D neu'n uwch yn Saesneg Iaith a Mathemateg TGAU (neu gyfwerth) eu hystyried ar gyfer cyfweliad (gradd 4 neu'n uwch ar gyfer ymgeiswyr sydd â'r TGAU newydd yn Lloegr). Bydd myfyrwyr sy'n astudio i addysgu mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg hefyd angen TGAU gradd C neu uwch mewn Cymraeg Iaith (iaith gyntaf) ** ar gyfer ymgeiswyr a fydd â'r cymwysterau TGAU newydd yn Lloegr Gofynion o ran Gradd Gychwynnol: Er y disgwylir bydd cynnwys eich gradd yn cynnwys cyfran sylweddol o'r pwnc yr ydych am hyfforddi i addysgu, rydym yn ystyried yn ffafriol ymgeiswyr sydd gyda gradd mewn pwnc sydd â chysylltiad agos. Bydd eich cais a'ch cyfweliad (os cewch eich dewis) yn cael eu hasesu ar eich potensial i fodloni lefel SAC y Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth sy'n ymwneud â gwybodaeth am bwnc, dealltwriaeth a sgiliau, ac i ba raddau gall y rhain ategu eich ymarfer fel athro pwnc penodol hyd at, a gan gynnwys addysgu safon uwch a chwricwla ôl-16. Am rhagor o wybodaeth, ewch i'n tudalennau cyrsiau ar ein gwefan.

語言證照

IELTS: 6.0 (no sub score lower than 5.5)


請注意:此成績僅為 Cardiff Metropolitan University.

學校資訊

國際學生

International students can refer to the International Office for a range of help and advice during their time in Cardiff. This office includes departments such as the admissions team to help with country specific information for students looking to apply to the university as well as the student support team. They are on hand to help with matters such as immigration and visas, financial guidance and help with accommodation. There are also English language resources to help those for whom the language isn’t their first through the English Language Training Centre. The Student Union is available to support students while studying at Cardiff as well as organising extra-curricular activities. There are a range of clubs and societies to get involved with while the union operates a facility called Centro on the Cyncoed campus and Zen on the Llandaff campus. Both of these offer a range of eating and drinking options and is a great place to meet up with friends. Of the different societies and clubs there are those covering nationality or belief including an Indian Society and a Christian Union as well as political and activist groups. There are plenty of recreational and hobby groups such as dance, drama or food societies and even ones covering certain subjects such as the Psychology Society, for those students who don’t get enough in the classroom! There is also the option to start a society of their own choosing with friends of a like-mind regarding a subject with £100 start-up funding to do so. Sports plays a particularly important role in the university in teaching and in extra-curricular activities. There are over 300 international performers from 30 different sports to have come through the university including seven captains of the Welsh rugby team. The university has access to the National Indoor Athletics Centre, which is also used for events such as the UK Open Tae kwon do Championships.

Cardiff Metropolitan University 的課程: